Zdolność kredytowa – co to jest, jak ją sprawdzić ?

Zdolność kredytowa – co to jest, jak ją sprawdzić ?

Niejeden z nas zastanawia się nad kredytem, którym mógłby sfinansować nowy telewizor, samochód, czy mieszkanie. Jednak wówczas od razu do głowy przychodzi pytanie – czy bank udzieli mi kredytu?

 

Zdolność kredytowa – jak sprawdzić (obliczyć) zdolność kredytową ? 

Jest kilka sposobów, by sprawdzić to samemu. Jak wynika z danych bankowych około połowa Polaków ma zaciągnięty jakiś kredyt. Najczęściej posiłkujemy się nim w celu zakupu nieruchomości. Nasze dochody wciąż są na tyle niskie, że niewiele osób stać na zakup mieszkania czy domu za gotówkę. Po kryzysie finansowym banki stały się jednak bardzo ostrożne i nie każdy może liczyć na przyznanie kredytu. Kluczowe znaczenie dla decyzji banku ma to, czy klient posiada zdolność kredytową.

 

Co to jest zdolność kredytowa?
Zdolność kredytowa to, krótko mówiąc, możliwość spłacenia przez kredytobiorcę w zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym umową czasie. To od zdolności kredytowej zależy, jak wysoki będzie nasz kredyt gotówkowy, hipoteczny, samochodowy, a nawet limit na karcie kredytowej czy limit debetowy w koncie. Bank udzielając kredytu bierze na siebie konkretne ryzyko i chce je zminimalizować. W tym celu określa zdolność kredytową klienta.

 

Co bank bierze pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej?
Każdy bank ma własne regulacje i stosuje skomplikowane wzory matematyczne. Niezmienne elementy brane pod uwagę to:

 

 • Osiągane dochodach
 • Źródła dochodów
 • Forma zatrudnienia
 • Wiek kredytobiorcy
 • Posiadany wkład własny
 • Aktualne zobowiązania finansowe
 • Koszty utrzymania kredytobiorcy (w tym członków rodziny)
 • Wysokości kredytu
 • Okres spłaty kredytu

 

Na podstawie tych danych bank tworzy tzw. profil kredytobiorcy. Zajmuje się tym analityk, któremu zostają dostarczone wszelkie dokumenty poświadczające deklaracje złożone przez klienta.
Dlatego doradca bankowy jest bardzo dociekliwy i zadaje klientowi przeróżne pytania, m.in. o liczbę osób w gospodarstwie domowym, wydatki na prąd czy czynsz, a nawet posiadany samochód. Wszystko to ma służyć jak najdokładniejszej ocenie zdolności kredytowej.

Warto wiedzieć:
Zdolność kredytowa obliczona przez bank A może mieć się nijak do tego, co przedstawi bank B. Różnice czasami sięgają 100 tysięcy złotych i więcej! Dlatego zawsze warto złożyć kilka wniosków kredytowych.

Najważniejszym kryterium branym pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej klienta jest więc poziom osiąganych dochodów. Tutaj jednak banki także pozwalają sobie na daleko idącą dowolność.

Najważniejsze z punktu widzenia banku jest jednak to, aby dochody były osiągane w sposób regularny i udokumentowany. Istnieje natomiast kilka wyłączeń, czyli dochodów, które nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej klienta. Są to:

 

 • Zasiłki dla bezrobotnych
 • Alimenty
 • Stypendia
 • Zasiłki opiekuńcze
 • Pensje za okres próbny
 • Renta na czas określony
 • Dieta pracownicza
 • Dodatek mieszkaniowy
 • Dodatek socjalny
 • Wynagrodzenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci

 

Żaden bank nie zaakceptuje też źródeł dochodu, które nie są udokumentowane.
Zdolność kredytowa a wiarygodność finansowa. Oba pojęcia występują obok siebie, ponieważ bank obliczając zdolność kredytową klienta na pewno weźmie pod uwagę także jego wiarygodność finansową. W dużym skrócie – chodzi o to, czy klient może udowodnić, że jest rzetelnym kredytobiorcą. W sprawie uzyskania informacji o naszej historii kredytowej banki najczęściej zwracają się do Biura Informacji Kredytowej. Może to również zrobić każdy klient. Przed pójściem do banku możemy sami sprawdzić swoją historię kredytową i wystąpić o taką informacją do Biura Informacji Kredytowej. Raz na sześć miesięcy raport otrzymamy bezpłatnie.
Pamiętajmy, że BIK gromadzi informacje o każdej odmownej odpowiedzi ze strony banku, a w przyszłości może to działać na naszą niekorzyść.

1 Comment

 • Martyna Posted 28 lipca 2017 03:51

  Dobrze przygotowany artykuł, dzięki.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *